Tohmajärven vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Apua arkeen

Kuljetuspalvelut

Jos liikkuminen ja julkisten liikennevälineiden käyttäminen ovat vaikeasti vammaiselle kohtuuttoman hankalia, hänellä voi olla oikeus kuljetuspalveluun. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Palvelumaksuna peritään linja-automatkan hinta. Kuljetuksen voi tilata ainoastaan kulloinkin hyväksytyllä tilaustavalla ja hyväksytyiltä palveluntuottajilta. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii kustannuksista itse.

Kuljetuspalvelukyydit

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveyskeskus-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, sillä Kela korvaa ne.

Asunnon muutostyöt, välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa takia näitä välttämättä tarvitsee. Tavoitteena on arjessa selviytyminen, mutta kustannuksia ei korvata, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei pystytä turvaamaan avohuollon toimenpitein.

Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi:

  • ovien leventäminen, kynnysten poistaminen ja luiskien rakentaminen
  • pesutilojen ja WC:n muutostyöt
  • tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen
  • kiinteiden kalusteiden korkeuden muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen

Asunnossa tarvittavia ja korvattavia apuvälineitä ovat muun muassa nostolaitteet, ovikoneistot ja kuulovammaisten hälytinjärjestelmät.

Avustajapalvelut

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle myönnettävää apua, jota hän tarvitsee jokapäiväisissä toimissaan välttämättä ja toistuvasti. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avun tarve arvioidaan yksilöllisesti ja elämäntilanteen mukaan. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia omainen tai muu läheinen henkilö.

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisella hakemuksella sosiaalitoimesta. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Tärkeät puhelinnumerot

Yhteystiedot

050 436 2376
Vastaava ohjaaja Riitta Hasunen

Kuljetuspalvelukyydin varaaminen

040 027 9499
Pelkonen Tuula, Onkamo
040 065 6725
Pennanen Teemu, Tohmajärvi
050 012 6541
Piiroinen Kari, Värtsilä
050 037 3950
Taxibussi Timo-Jussi Oy, Tohmajärvi

Me autamme sinua