Tohmajärven terveyskeskuksessa toimii lakisääteinen työterveyshuolto ja järjestämme räätälöityä työterveyshuollon palveluja.

Olet täällä

Työterveyshuolto

Tohmajärven terveyskeskuksessa toimii lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyshuoltopalvelujen piiriin kuuluvat ne yritykset, maanviljelijät ja yksityisyrittäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta. Työnantajan valinnan mukaan sopimukseen sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto tai myös sairaanhoidon ja muun vapaaehtoisen terveydenhuollon palvelut.

Työterveyshuollon tavoitteena on työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö.

Työntekijän työhöntulotarkastus

Tullessasi työhöntulotarkastukseen, täytä tämä lomake huolellisesti etukäteen. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja ne kuuluvat terveydenhuolto-henkilöstön salassapitovelvollisuuden piitiin. Palauta lomake täyettynä terveystarkastuksen suorittajalle.

Lataa tästä Työhöntulotarkastuslomake

Yrittäjän/työpaikan esitietolomake

Yrittäjä ja työnantaja voi imoittaa tällä lomakkeella tietoja työterveys-huollon palveluiden aloittamista ja suunnittelemista varten.

Lataa tästä yrittäjän/työpaikan esitietolomake

Maatalousyrittäjän esitietolomake

Lomakkeella kerätään tietoa maatalousyrittäjän taustatiedoista ja hallintaodotuksista.

Lataa tästä Maatalousyrittäjän esitietolomake

Työpaikkaselvityksen esikysely

Työnantajan tulee täyttää tämä lomake ennen työterveyshuollon suorittamaa työpaikkaselvitystä. Esikyselyllä kerätään tietoa työpaikan henkilöstöstä, riskitekijöistä, kuormittavuudesta ja taustatekijöistä.

Lataa tästä Työpaikkaselvityksen esikyselylomake