Tohmajärven sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston työvoimaneuvoja.

Tärkeät puhelinnumerot

Yhteystiedot kuntouttavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa

050 569 1119
Sosiaaliohjaaja Susanna Turpeinen