Olet täällä

Potilasasiamies

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi olla yhteydessä potilasasiamieheen. Hän neuvoo ja avustaa tällöin asiakasta.

Potilasasiamies antaa tällöin tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Hän voi auttaa potilasta selvittämään hoitopaikassa olevia ongelmia. Potilasasiamies myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Potilasasiamies

013 330 8261
Lea Kilpeläinen
soittoaika ma-pe klo 9-14

Sosiaaliasiamies

013 330 8268
Leena Viinisalo-Heiskanen
soittoaika ma-pe klo 9-11.30