Tohmajärven kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua, kehitystä ja oppimista. Kouluterveydenhoitaja on lasten ja nuorten luottohenkilö; hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja asiat käsitellään aina luottamuksellisina.

Koulukuraattorin tehtävä on tukea sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä auttaa oppilaan pulmatilanteissa. Kun lapsi haluaa jutella aikuisen kanssa, huoltaja voi myös ottaa yhteyttä. Esimerkiksi koulukiusaamiseen tai kotiongelmiin liittyvät asiat kuuluvat kuraattorille.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen peruskoululaisen kouluvuoden aikana. Myös koululääkäri tapaa 1., 5. ja 8. luokan oppilaat sekä lukion 2.vuosikurssin opiskelijat. Kouluterveydenhoitajan kautta tapahtuu myös kutsuntatarkastukset.

Kouluterveydenhoitaja toimii kaikissa kunnan koulujen toimipisteissä.

Tärkeät puhelinnumerot

Kouluterveydenhoitaja

013 3355 492
Anne Ikonen

Koulukuraattori

044 494 4426
Karoliina Ohvanainen