Tohmajärven kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Lastensuojelu

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän vaikeissa tilanteissa.

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa yksilöllisesti erikseen. Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ensisijaisesti omassa kodissaan.

Lataa lastensuojeluilmoitus (.pdf)

 

Tärkeät puhelinnumerot

Yhteystiedot

013 330 9002
Sosiaalipäivystys
040 105 4061
Sosiaalityöntekijä Irene Suomalainen
013 330 5321
Lastensuojeluilmoitukset ja konsultointi ma-pe klo 8-15