Tohmajärven ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeellisen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Omaishoito

Ikäihmisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoidon ja hoivan järjestämistä kotona voidaan tukea. Omaishoitajalle voidaan tätä varten järjestää tukea, ja hoidettavalle myöntää palveluja. Esimerkiksi hoitopalkkio tai hoitajalle tarkoitetut palvelut kuuluvat myös omaishoidon tukeen. Omaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Omaishoidon tukea saavan omaishoitajan on mahdollista päästä terveystarkastukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Omaishoitajan työn tukemisen lisäksi tarkoitus on tunnistaa kansansairauksia, elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn ja saattaa asiakkaat sairauksien hoidon piiriin, jos tarvetta ilmenee. Hoitajan vastaanotolla annetaan myös palveluohjausta. 

Hakemus omaishoidon tuesta :hakemus

Omaishoidon palvelusetelituottajat : lista

Siun soten palvelusetelituottajat: linkki sivulle

Tärkeät puhelinnumerot

Kotihoito

050 365 6972
Arkisin klo 8-15 (esimies, Maija-Riitta Kivilinna)
013 3355 439
ma-su 7-20.30 (kotihoidon henkilökunta)

Omaishoitoasiat

050 365 6972
Maija-Riitta Kivilinna