Tohmajärven ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeellisen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Kotihoito

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten päivittäisen selviytymisen tueksi on järjestetty mahdollisuus kotihoitoon. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäisyyttä sekä auttaa ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

Palvelut ovat maksullisia, ja niiden saamiseksi tarvitaan sosiaalitoimen päätös. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon hoidettavan tarpeet. Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Lounas, kylvetys, asiointi- ja kauppapalvelu, saattajapalvelu, kuljetuspalvelu, vaatehuolto, turvapuhelin ovat kotihoidon tukipalveluita.

Tärkeät puhelinnumerot

Kotihoito

050 365 6972
Arkisin klo 8-15 (esimies, Maija-Riitta Kivilinna)
013 3355 439
ma-su 7-20.30 (kotihoidon henkilökunta)

PALVELUTARPEENARVIOINTI

050 3656972
Kotihoidon esimies ma-pe klo 8.00 -15:00
013 3355 439
Kotihoidon henkilökunta ma - su klo 7.00 - 20.30

Me autamme sinua